045 667 2939 Nuohous- ja ilmanvaihtopalvelut / 050 524 1179 Kotiapu ja hoivapalvelut

Perhepalvelut

Tilapäistä hoitoapua perheille sekä yksilöllistä tukea lapsille ja nuorille

Lapsiperheiden kotipalvelu

Tarjoamme tilapäistä kotipalvelua lapsiperheille, jossa perheen elämäntilanteen vuoksi on tarvetta autttavalle käsiparille. Tulemme kotiin auttamaan lastenhoidossa sekä muissa arkiaskareissa. Työskentelemme ratkaisukeskeisesti ja pyrimme vahvistamaan perheen omia voimavaroja. Tehtävänämme on vahvistaa perheen hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Räätälöimme palvelun perheen tarpeen mukaan. Tällä hetkellä pystymme ottamaan vastaan itse maksavia perheitä. Lapsiperheiden kotipalveluseteli on hakuvaiheessa.

kädet

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Palvelu on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun asiakkaita tai muutoin aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa. Ammatillinen tukihenkilö on vankasti kouluttautunut sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, jolla on työkokemusta lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä. Toiminta on aina suunnitelmallista, tavoitteellista ja sitä toteutetaan yhteistyössä, sekä lapsen/nuoren perheen kanssa, että muiden tärkeiden verkostojen kanssa. Tavoitteita tarkistetaan säännöllisesti ja muokataan tarpeen mukaan. Työskentely dokumentoidaan ja tehdään yhteenveto palvelun ostajalle.

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on, että asiakkaana oleva lapsi tai nuori saa apua ja tukea eri elämäntilanteissa sekä positiivisia kokemuksia yhdessä tekemisen ja toimimisen kautta. Tukihenkilöllä on monenlaisia rooleja tuettavan elämässä. Tukihenkilö voi olla elämän ja arjen opettaja, rajojen asettaja tai ihmissuhdeosaaja.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta pitää sisällään nuoren hyvinvoinnin kartoituksen ja työskentelyn tarkoituksena on vahvistaa lapsen ja nuoren positiivisia toimintamalleja omassa lähiympäristössä. Työskentelymme tärkeimpänä asiana pidämme tukihenkilön ja asiakkaan välistä avointa vuorovaikutussuhdetta ja  luottamuksen syntymistä.

nuori

Mikäli teillä heräsi tarvetta ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta, niin olkaa rohkeasti yhteydessä. Pohditaan yhdessä, kuinka voisimme auttaa lasta tai nuorta. Tarkemmat sopimukset tehdään yksilöllisesti asiakaan tarpeiden mukaan.

Perhepalvelut

 

Ota yhteyttä

tai soita 045 667 2939

 
1 + 1 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.