Perhepalvelut

Perhepalvelut ja ammatillinen tukihenkilötoiminta Joensuussa ja Kontiolahdessa

 

Lapsiperheiden kotipalvelu - Tilapäistä hoitoapua perheille

Tarvitsetko tukea lastenhoitoon ja kasvatukseen? Vai kaipaatko konkreettista apua arjen askareissa? Onko oma jaksamisesi koetuksella? Tai onko toinen vanhemmista sairastunut, olipa kyseessä fyysinen tai psyykkinen terveysongelma? Lapsiperheiden kotipalvelu voi tarjota avun ja helpotuksen näihin tilanteisiin.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Palvelun tarkoituksena on tarjota tilapäistä apua ja helpotusta perheiden arjen haasteisiin. Kotipalvelun avulla pyrimme tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan perheiden haasteita mahdollisimman varhain. Palvelu koostuu yleensä lastenhoitamisesta sekä arjen askareiden avustamisesta. Räätälöimme kotipalvelun aina yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaan. Työskentelemme ratkaisukeskeisesti ja pyrimme vahvistamaan perheen omia voimavaroja. Tavoitteenamme on edistää perheen hyvinvointia ja jaksamista arjen keskellä.

 

Missä tilanteissa kotipalvelua voi saada?

Kotipalvelun myöntämisen perusteena on:

- avuntarve raskauden tai synnytyksen aikana

- tuentarve vauvan hoitoon liittyen

- neuvonnan ja ohjauksen tarve perheen arjen hallinnassa ja toimintakyvyn vahvistamisessa

- avuntarve asiointikäyntien ajaksi, kuten lääkäri- tai terapiakäynnit

- pitkäaikainen väsymys tai uupumus vanhemmilla

- vanhemman lääketieteellinen hoito tai toimenpide

- äkillinen kriisi- tai hätätilanne perheessä, kuten esimerkiksi perheenjäsenen vakava sairastuminen

Palvelumme voidaan maksaa joko suoraan tai hyödyntäen lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä (saatavilla Joensuussa ja Kontiolahdessa). Lisätietoja Siun soten lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelistä

Lapsiperheiden kotipalvelu

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

 
Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsille ja nuorille tarkoitettu palvelu. Kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret jotka ovat lastensuojelun asiakkaita tai muutoin aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa. Tukihenkilötapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti asiakkaiden kotona sekä elinympäristössä ja verkostoissa Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueella.
 
Mikä on ammatillinen tukihenkilö?
Ammatillinen tukihenkilö on vankasti kouluttautunut sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, jolla on työkokemusta lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä. Tukihenkilön toiminta on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sitä toteutetaan yhteistyössä sekä lapsen/nuoren perheen, että muiden tärkeiden verkostojen kanssa. Tavoitteita tarkistetaan säännöllisesti ja muokataan tarpeen mukaan. Työskentely dokumentoidaan ja siitä tehdään yhteenveto palvelun ostajalle.
 

 

Tukihenkilö nuorelle tai lapselle

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on, että asiakkaana oleva lapsi tai nuori saa apua ja tukea eri elämäntilanteissa sekä positiivisia kokemuksia yhdessä tekemisen ja toimimisen kautta. Tukihenkilöllä on monenlaisia rooleja tuettavan elämässä. Tukihenkilö voi olla elämän ja arjen opettaja, rajojen asettaja tai ihmissuhdeosaaja.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta sisältää nuoren hyvinvoinnin kartoituksen ja työskentelyn tarkoituksena on vahvistaa lapsen ja nuoren positiivisia toimintamalleja omassa lähiympäristössään. Yrityksemme tukihenkilötoiminta perustuu ratkaisukeskeisyyteen, jonka tarkoituksena on lapsen ja nuoren ainutlaatuisuuden näkeminen myönteisessä valossa, omien vahvuuksien löytäminen sekä voimavarojen vahvistaminen, jotta asiakas oppii toiminaan omassa arjessaan paremmin ja pienin askelin kohti tulevaisuutta. Työskentelymme tärkeimpänä asiana pidämme tukihenkilön ja asiakkaan välistä avointa vuorovaikutussuhdetta ja luottamuksen syntymistä.

Mikäli teillä heräsi kysymyksiä ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta, olkaa rohkeasti yhteydessä. Pohditaan yhdessä voisiko ammatillinen tukihenkilö lapselle tai nuorelle olla teidän tilanteeseenne sopiva ratkaisu. Tarkemmat sopimukset tehdään yksilöllisesti tarpeiden mukaan.

Ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta vastaa tällä hetkellä sairaanhoitaja/lyhytterapeutti Henna-Riikka Hiltunen. Hänellä on vahvaa osaamista lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä muun muassa erikoissairaanhoidossa, lastensuojelussa ja perheneuvolassa. Henna-Riikka tarjoaa myös ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Lisätietoja lyhytterapiasta löydät Kuulevan Sydämen sivuilta.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram