PERHEPALVELUT

Perhepalvelut lapsiperheille ja ammatillinen tukihenkilötoiminta Joensuussa

 

Perhepalvelut - Tilapäistä hoitoapua perheille

Tarjoamme tilapäistä kotipalvelua lapsiperheille, jossa perheen elämäntilanteen vuoksi on tarvetta auttavalle käsiparille. Räätälöimme perhepalvelut aina yksilöllisesti perheen tarpeen mukaan. Palvelun voi maksaa itsenäisesti tai lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelillä (Joensuu ja Kontiolahti).

Tulemme kotiin auttamaan lastenhoidossa sekä muissa arkiaskareissa. Työskentelemme ratkaisukeskeisesti ja pyrimme vahvistamaan perheen omia voimavaroja. Tehtävänämme on vahvistaa perheen hyvinvointia ja arjessa jaksamista.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsille ja nuorille tarkoitettu palvelu. Kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret jotka ovat lastensuojelun asiakkaita tai muutoin aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa.
 

Mikä on ammatillinen tukihenkilö?

Ammatillinen tukihenkilö on vankasti kouluttautunut sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, jolla on työkokemusta lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä.

Tukihenkilön toiminta on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sitä toteutetaan yhteistyössä sekä lapsen/nuoren perheen, että muiden tärkeiden verkostojen kanssa. Tavoitteita tarkistetaan säännöllisesti ja muokataan tarpeen mukaan. Työskentely dokumentoidaan ja siitä tehdään yhteenveto palvelun ostajalle.

Tukihenkilö nuorelle tai lapselle

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on, että asiakkaana oleva lapsi tai nuori saa apua ja tukea eri elämäntilanteissa sekä positiivisia kokemuksia yhdessä tekemisen ja toimimisen kautta. Tukihenkilöllä on monenlaisia rooleja tuettavan elämässä. Tukihenkilö voi olla elämän ja arjen opettaja, rajojen asettaja tai ihmissuhdeosaaja.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta sisältää nuoren hyvinvoinnin kartoituksen ja työskentelyn tarkoituksena on vahvistaa lapsen ja nuoren positiivisia toimintamalleja omassa lähiympäristössään. Yrityksemme tukihenkilötoiminta perustuu ratkaisukeskeisyyteen, jonka tarkoituksena on lapsen ja nuoren ainutlaatuisuuden näkeminen myönteisessä valossa, omien vahvuuksien löytäminen sekä voimavarojen vahvistaminen, jotta asiakas oppii toiminaan omassa arjessaan paremmin ja pienin askelin kohti tulevaisuutta. Työskentelymme tärkeimpänä asiana pidämme tukihenkilön ja asiakkaan välistä avointa vuorovaikutussuhdetta ja luottamuksen syntymistä.

Mikäli teillä heräsi kysymyksiä ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta, olkaa rohkeasti yhteydessä. Pohditaan yhdessä voisiko ammatillinen tukihenkilö lapselle tai nuorelle olla teidän tilanteeseenne sopiva ratkaisu. Tarkemmat sopimukset tehdään yksilöllisesti tarpeiden mukaan.

Ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta vastaa tällä hetkellä sairaanhoitaja/lyhytterapeutti Henna-Riikka Hiltunen. Hänellä on vahvaa osaamista lasten ja nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä mm. erikoissairaanhoidossa, lastensuojelussa ja perheneuvolassa. Henna-Riikka tarjoaa myös ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Lisätietoja lyhytterapiasta löydät Kuulevan Sydämen sivuilta.

 


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram